Firma

Firma Kožík s.r.o
Krížna 34, 811 07 Bratislava
Ičo 36 275 760
Zapísaný v OR
Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel Sro vložka č.59025/B