Firma

Firma Kožík s.r.o
Mlynské Nivy 42, 821 09Bratislava
Zapísaný v OR
Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel Sro vložka č.59025/B